DIGITALIZACIJA

Kome je potrebna digitalizacija?

Svaka organizacija koja koristi tradiocionalni sistem zasnovan na papirnoj dokumentaciji trebalo bi da razmotri mogućnosti prelaska na procese koji podrazumevaju manji utrošak papira.

Tokom normalnog poslovanja, papirna dokumentacija se proizvodi, popunjava, kreće, fotokopira i potom šalje poštom ili faksuje na zahtev.

Primaoci često prave kopije njihovih dokumenata i zatim na osnovu tih dokumenata ponovo kreiraju informacije u elektronskoj formi.
Obim papirnih dokumenata koji se kreiraju, kojima se upravlja, arhiviraju, i uništavaju u jednoj organizaciji može postati poražavajući.

Usvajanje poslovanja "bez papira" kroz digitalizaciju, može doneti veliku prednost organizaciji u pogledu ekonomičnosti, povećanja produktivnosti i poboljšanju poslovne prakse.

REISSWOLF nudi kompletnu digitalizaciju dokumentacije. Ova mogućnost ne samo da je ekonomična, već primenom specijalno razvijenog sofvera i vrlo praktična. Digitalizacija omogućava našim klijentima pristup svakom pojedinačnom dokumentu u svako doba i pristup od strane više korisnika u isto vreme.

Prednosti u odnosu na klasičnu papirnu dokumentaciju
 • Zakonski osnov
 • Pristup informacijama u realnom vremenu
 • Više korisnika istovremeno
 • Pretraga po više povezanih informacija
 • Bezbedna eksterna baza podataka
 • Sistematična organizacija i upravljanje podacima
 • Integracija u poslovne procese Integration, poslovni tokovi
 • Aspekt smanjenja troškova (zaposleni , kancelarije, arhiva i dr.)
 • Nema ulaganja u opremu niti u IT infrastrukturu
 • Nema troškova transporta
 • Dodatne usluge (konsalting, tokovi, upravljanje ulazima)
 • Mogućnost povraćaja / obnavljanja podataka
 • Najviši bezbednosni standardi