BEZBEDNOST

Bezbednost je naš posao

REISWOLF usluge su uskađene sa zakonskom regulativom i poštuju aspekte ekonomske efikasnosti, zaštite životne sredine i iznad svega aspekt bezbednosti.

Kontrolisana bezbednost
 • U REISSWOLFU svi procesi se konstantno nadgledaju i evidentiraju od strane edukovanog osoblja. Na taj način je ustanovljen zatvoren bezbednosni sistem u kome se svi procesi konstantno prate.
 • Da bi mogao da garantuje apsolutnu sigurnost toka operacija REISSWOLF ne samo da vrši nadzor samostalno, već ima i periodični eksterni ekspertski nadzor.
 • REISSWOLF bezbednosni standardi podrazumevaju redovnu obuku zaposlenih, kontinuirano praćenje procesa i interne i eksterne revizije. Kao rezultat toga, Vaši podaci će biti apsolutno sigurni ukoliko se odlučite za REISSWOLF secret.service usluge.
Najviši bezbednosni standardi
 • Svi standardi u REISSWOLF grupi su u skladu sa međunarodnim standardima
 • poverljivo uništavanje u skladu sa DIN 32757
 • protivpožarni sistem i koncept integrisane porotivpožarne zaštite
 • protivprovalni sistem
 • kontrola pristupa
 • video nadzor sa digitalnim zapisom događaja
 • password i firewall zaštićena baza podataka sa dnevim backup-om
 • lako izuzimanje dokumentacije usled naprednog indeksiranja
 • praćenje svih operacija
 • zakonski obavezani zaposleni
 • periodične interne i eksterne provere
 • REISSWOLF sigurnosni kontejneri prema najvišim standardima
 • garantovano uništenje u roku od 24h
 • potvrda o uništenju
 • neprestano nadgledanje i obnavljanje resursa
Najviši standardi kvaliteta
 • Za bezbednost REISSWOLF klijenta: REISSWOLF usluge su sertifikovane i dokumentovane kroz perfektno koordinirani sistem upravljanja kvalitetom.
 • sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa DIN EN ISO 9001
 • NAID
 • PRISM
 • zakonska obaveza čuvanja podataka